Competentiescan

Een competentie is combinatie van kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten om een bepaald doelen te bereiken.  Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Het benoemen van competenties in jouw cv kan een werkgever of recruiter helpen om snel inzicht te krijgen in jouw kennis en kunde.

Welke competenties passen echt bij jou? Voorbeelden van competenties zijn: Lees verder Competentiescan

Big-5 persoonlijkheidstest

De theorie van de Big Five  is Psychologische theorie die de persoonlijkheid uitdrukt in 5 termen; Extraversie, Service gerichtheid, Zorgvuldigheid , Emotionele stabiliteit en Openheid t.o.v. nieuwe ervaringen.

Vergelijkbaar zijn de 16-factortheorie van Raymond B. Cattell en de driedimensionale theorie van Hans Eysenck. De theorie van de Big Five is de meest recente in deze reeks persoonlijkheidtests. Lees verder Big-5 persoonlijkheidstest

Zo blijf je gemotiveerd bij het solliciteren

Je kan nog zo gemotiveerd zijn om je favoriete baan te vinden, zo af en toe zal je wel eens geconfronteerd worden met een dipje. Na vijf afwijzingen of soms helemaal geen reactie, zakt de moed in de schoenen. Voor dat soort momenten heeft de Amerikaanse business coach Marla Tabaka, zeven bruikbare tips geformuleerd. Lees verder Zo blijf je gemotiveerd bij het solliciteren

Eerste Kamer akkoord met nieuwe ARBO-wet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen, de nieuwe Arbowet zal 1 juli 2017 ingaan. Iedere werknemer heeft nu directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeids- omstandigheden spreekuur, medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
Lees verder Eerste Kamer akkoord met nieuwe ARBO-wet

Werken zonder loon moet stoppen

Sadet Karabulut
SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut

De SP komt vandaag met een wetsvoorstel om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De wet moet werken zonder loon door uitkeringsgerechtigden voorkomen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: “Vroeger waren dit normale banen met een gewoon salaris, nu wordt laaggeschoold werk steeds vaker gedaan door mensen met een uitkering.” Lees verder Werken zonder loon moet stoppen

Werkbedrijf wil geen regionale cliëntenraad

Mensen in de regio Eindhoven met een arbeidshandicap, ouderen, herintredende vrouwen, jongeren, mensen die al jaren in de bijstand zitten: zij zijn allemaal afhankelijk van ondersteuning van het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost Brabant bij het vinden van werk. Maar een eigen regionale cliëntenraad dat wil het bestuur niet ze adviseert om cliëntenparticipatie te spreiden over de veertien aangesloten gemeentes in de regio Eindhoven. Lees verder Werkbedrijf wil geen regionale cliëntenraad

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) grootste arbeidsrisico

Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma

Laagopgeleid arbeidskapitaal krijgt de schuld dat zij niet tot 67 jaar door kunnen werken. Althans dat beweren de hoogopgeleiden die nog nooit echt fysiek werk hebben verricht. Ook de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, legt de verantwoordelijkheid bij de laagopgeleiden. Haar baas, partijleider PvdA Lodewijk Asscher, is een andere mening toegedaan stelt het Dagblad van het Noorden. Lees verder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) grootste arbeidsrisico

Einde Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland, nieuwe start Noloc

Vanaf januari 2017 zijn jobcoaches volledig lid van de Noloc. Per 1 januari 2017 wordt de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland officieel opgeheven. Door de Noloc Commissie Jobcoaching blijft de jobcoach herkenbaar binnen Noloc. Noloc is een organisatie die al goed georganiseerd is: er zijn verschillende commissies, er worden diverse workshops georganiseerd en er is veel ruimte voor kennisdeling op diverse wijzen. Noloc faciliteert haar leden bij actieve deelname, de cultuur in Noloc is actief en inspirerend.

Opleiding van € 2.500,- cadeau!

De scholingsvoucher ter waarde van € 2500,- voor een werkzoekende is een tijdelijke subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de UWV scholingsvoucher voor werkzoekende kun je jezelf laten bij- of omscholen naar een kansberoep. Je kan de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot het einde van 2017. Lees verder Opleiding van € 2.500,- cadeau!

Wat is de banenafspraak

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Lees verder Wat is de banenafspraak