Participatiewet Vroeger en nu

Vroeger zorgde het rijk voor mensen met een arbeidshandicap. Die beperking stond dan ook centraal. Er was nauwelijks verbinding met reguliere samenleving. Met de komst van de Participatiewet staat de mens meer centraal met zijn of haar krachten en kwaliteiten, rekeninghoudend met beperkingen en aandachtspunten. Ieder mens hoort zoveel mogelijk in reguliere samenleving is de gedachte. Op papier staat dit mooi, de praktijk is soms veel weerbarstiger. Een erkende Jobcoach heeft kennis van zaken en weet de weg in de arbeidsmarkt, maak er gebruik van!

Wat doet een jobcoach?

Een Jobcoach begeleidt cliënten vanuit maatschappelijke inactiviteit naar participatie en of werk. De Jobcoach coacht de cliënt om zelfstandig te werken op de werkplek. De Jobcoach leert de cliënt zo nodig hoe kan om gaan met de eisen die het werk en de werkomgeving stellen. Als de cliënt het werk zelfstandig kan uitvoeren, is de hulp van de Jobcoach niet meer nodig. Lees verder Wat doet een jobcoach?

Participatiewet Ervaringen gaat verder

De afgelopen jaren zijn er veel reacties gekomen op de Facebook-pagina Participatiewet ervaringen. Met deze ervaringen gaan we op een positieve manier verder. Wie wil werken moet in onze samenleving ook de kans krijgen. Die kansen liggen niet voor het oprapen. Om de kans te vergroten kan een Jobcoach worden ingezet. Hoe en meer lees je op deze Jobcoach Site.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Werkgevers betalen voortaan het volledige minimumloon. Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon. Op het minimumloon mogen alleen verplichte bedragen worden ingehouden.

Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kunnen inhouden, wordt bereikt dat de belangrijkste vaste lasten voor hen worden betaald. Daarmee kan worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

Zie Staatscourant