Participatiewet Vroeger en nu

Vroeger zorgde het rijk voor mensen met een arbeidshandicap. Die beperking stond dan ook centraal. Er was nauwelijks verbinding met reguliere samenleving. Met de komst van de Participatiewet staat de mens meer centraal met zijn of haar krachten en kwaliteiten, rekeninghoudend met beperkingen en aandachtspunten. Ieder mens hoort zoveel mogelijk in reguliere samenleving is de gedachte. Op papier staat dit mooi, de praktijk is soms veel weerbarstiger. Een erkende Jobcoach heeft kennis van zaken en weet de weg in de arbeidsmarkt, maak er gebruik van!

Wat doet een jobcoach?

Een Jobcoach begeleidt cliënten vanuit maatschappelijke inactiviteit naar participatie en of werk. De Jobcoach coacht de cliënt om zelfstandig te werken op de werkplek. De Jobcoach leert de cliënt zo nodig hoe kan om gaan met de eisen die het werk en de werkomgeving stellen. Als de cliënt het werk zelfstandig kan uitvoeren, is de hulp van de Jobcoach niet meer nodig. Lees verder Wat doet een jobcoach?