Competentiescan

Een competentie is combinatie van kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten om een bepaald doelen te bereiken.  Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Het benoemen van competenties in jouw cv kan een werkgever of recruiter helpen om snel inzicht te krijgen in jouw kennis en kunde.

Welke competenties passen echt bij jou? Voorbeelden van competenties zijn: Lees verder Competentiescan

Big-5 persoonlijkheidstest

De theorie van de Big Five  is Psychologische theorie die de persoonlijkheid uitdrukt in 5 termen; Extraversie, Service gerichtheid, Zorgvuldigheid , Emotionele stabiliteit en Openheid t.o.v. nieuwe ervaringen.

Vergelijkbaar zijn de 16-factortheorie van Raymond B. Cattell en de driedimensionale theorie van Hans Eysenck. De theorie van de Big Five is de meest recente in deze reeks persoonlijkheidtests. Lees verder Big-5 persoonlijkheidstest