Eerste Kamer akkoord met nieuwe ARBO-wet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen, de nieuwe Arbowet zal 1 juli 2017 ingaan. Iedere werknemer heeft nu directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeids- omstandigheden spreekuur, medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
Lees verder Eerste Kamer akkoord met nieuwe ARBO-wet

Wat is de banenafspraak

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). 100.000 in de marktsector die in 2026 gerealiseerd moeten zijn en 25.000 bij de overheid die in 2024 gerealiseerd moeten zijn. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Lees verder Wat is de banenafspraak

Wet Aanpak Schijnconstructies

Werkgevers betalen voortaan het volledige minimumloon. Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon. Op het minimumloon mogen alleen verplichte bedragen worden ingehouden.

Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kunnen inhouden, wordt bereikt dat de belangrijkste vaste lasten voor hen worden betaald. Daarmee kan worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

Zie Staatscourant