Wat doet een jobcoach?

Een Jobcoach begeleidt cliënten vanuit maatschappelijke inactiviteit naar participatie en of werk. De Jobcoach coacht de cliënt om zelfstandig te werken op de werkplek. De Jobcoach leert de cliënt zo nodig hoe kan om gaan met de eisen die het werk en de werkomgeving stellen. Als de cliënt het werk zelfstandig kan uitvoeren, is de hulp van de Jobcoach niet meer nodig.

Visie

De Jobcoach heeft in het proces te maken met meerdere klanten, zoals een cliënt en zijn netwerk, de werkgever, de opdrachtgever en de eigen organisatie. Van belang is dat de Jobcoach een balans vindt in zijn handelen met betrekking tot de verschillende klanten. Uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat.

Hoe kijkt de Jobcoach naar zijn klanten? Onder klanten verstaat een Jobcoach:

  1. Werkgever, degene die de werknemer (met jobcoaching) in dienst heeft; 
  2. Opdrachtgever, degene die de jobcoaching betaalt;
  3. Werknemer, degene die jobcoaching krijgt;
  4. De werkgever van de Jobcoach.

Naar de klanten kijkt de Jobcoach vanuit de visie: 

  1. Uitgaan van de kracht en kwaliteiten die mensen hebben
  2. Aansluiten bij datgene wat de ander in beweging brengt 
  3. Ervan uitgaan dat ieder mens zich kan en mag ontwikkelen
  4. De Jobcoach laat de cliënt zoveel mogelijk de regie nemen.

De Jobcoach geeft samen met de cliënt vorm aan het proces waarbij de competenties van de cliënt uitgangspunt zijn. Waarbij gelijkwaardigheid en respect een basishouding zijn. De Jobcoach is ondernemend, heeft durf en is proactief. Het uitgangspunt bij jobcoaching/begeleid werken is betaald werk op een reguliere arbeidsplaats.  De Jobcoach functioneert op HBO werk- en denkniveau

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *