Eerste Kamer akkoord met nieuwe ARBO-wet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen, de nieuwe Arbowet zal 1 juli 2017 ingaan. Iedere werknemer heeft nu directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeids- omstandigheden spreekuur, medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

De wet vergroot  de betrokkenheid van werkgevers en medewerkers bij de arbodienstverlening. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt en krijgt ook het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid. De professionele ruimte van de bedrijfsarts wordt verder ingevuld via een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
5. hoe de klachtenprocedures werken;
6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht  voor beroepsziekten.

De Inspectie SZW kan nu meer sancties opleggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Medewerkers worden intensiever betrokken bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. De personeelsvergadering (PV), de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de ondernemingsraad (OR), afhankelijk van de organisatie, krijgt instemmingsrecht bij de keuze en rol van de preventiemedewerker.

Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *