Werken zonder loon moet stoppen

Sadet Karabulut
SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut

De SP komt vandaag met een wetsvoorstel om verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De wet moet werken zonder loon door uitkeringsgerechtigden voorkomen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: “Vroeger waren dit normale banen met een gewoon salaris, nu wordt laaggeschoold werk steeds vaker gedaan door mensen met een uitkering.”

Het leidt ook tot oneerlijke concurrentie, meldt Karabulut in Trouw. “Werkgevers die hun personeel normaal betalen en er dus niet voor kiezen om gebruik te maken van gratis uitkeringsgerechtigden kunnen nooit opboksen tegen een concurrent die werkt met onbetaalde krachten.”

Gemeenten kunnen wel een tegenprestatie vragen aan mensen in de bijstand, maar dan moet dat vrijwilligerswerk zijn of een cursus. Een bijstandsgerechtigde mag geen ‘echte’ baan hebben, anders treedt er verdringing op, oftewel hebben andere mensen minder kans op de arbeidsmarkt. Het mag alleen als reïntegratietraject waarbij begeleiding is en er een dienstverband lonkt aan het einde van het traject.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW uit 2015 blijkt echter dat gemeenteraden nauwelijks opletten of er bij het werk door uitkeringsgerechtigden sprake is van verdringing. Ook merkte de inspectie op dat de ambtenaren die de mensen met een uitkering begeleiden, enige mate van verdringing soms accepteren. Deze zogeheten klantmanager heeft veel vrijheid, aldus de Inspectie SZW. Hij of zij kiest zelf een traject, vaak gebaseerd op eigen ervaring, waarbij een heldere definitie ontbreekt van welk werk wel of niet mag. Gemeenten moeten in hun beleidsregels en werkinstructies meer aandacht besteden aan het voorkomen van verdringing, concludeerde de inspectiedienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *